HomeArtTechHackBlockchain

ใช้ tendermint cosmos สร้าง Blockchain สำหรับ การทำ Beer Craft

By Khomkrid Lerdprasert
Published in Blockchain101
November 07, 2021
1 min read
ใช้ tendermint cosmos สร้าง Blockchain สำหรับ การทำ Beer Craft

โหลดSource Codeที่นี่

Hacker Craft Blockchain for Beer Brewer

ออกแบบไว้เล่นๆ นานแล้ว ไม่ได้หยิบมาใช้ประโยชน์สักที

Design Blockchain

1. Setup Project

scaffold app lvl-1 aofiee finalgravity

goto /app/app.go

const appName = "finalgravity"

หลังจากนั้นเราจะเข้าไปยัง directory finalgravity/x และ run command ด้านล่าง

$scaffold module aofiee finalgravity beer
$scaffold module aofiee finalgravity brewer
$scaffold module aofiee finalgravity recipes

โดยแรกเริ่ม ระบบ file จะมีโครงสร้างดังนี้

├── Makefile
├── Makefile.ledger
├── app
│   ├── app.go
│   └── export.go
├── cmd
│   ├── appcli
│   │   └── main.go
│   └── appd
│   ├── genaccounts.go
│   └── main.go
├── go.mod
├── go.sum
└── x
├── beer
│   ├── README.md
│   ├── abci.go
│   ├── client
│   ├── genesis.go
│   ├── handler.go
│   ├── keeper
│   ├── module.go
│   ├── spec
│   └── types
├── brewer
│   ├── README.md
│   ├── abci.go
│   ├── client
│   ├── genesis.go
│   ├── handler.go
│   ├── keeper
│   ├── module.go
│   ├── spec
│   └── types
└── recipes
├── README.md
├── abci.go
├── client
├── genesis.go
├── handler.go
├── keeper
├── module.go
├── spec
└── types

โดยจะสร้าง module สำหรับ blockchain เราขึ้นมา 3 module ได้แก่ beer, brewer, recipes โดยแบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็น

 1. brewer ทำหน้าที่เก็บ profile ของผู้ผลิตเบียร์ craft
 2. beer คือ ชนิดของ profile ของเบียร์นั้นๆ
 3. recipes คือสูตรของแต่ละ batch เพื่อนำ transaction hash มาออกเป็น qr code เพื่อทำการ trackback

โดยเราจะวางแผนว่าในระบบ จะมี สกุลเงิน

 1. stake สำหรับยึดถือครองทำ validator
 2. ferment สำหรับ brewer เพื่อใช้ในการเปิด Branding
 3. hoppies สำหรับ batch ที่ต้องการ generate qr code ออกมา

Stucture ของ Brewer

 1. BrewerID
 2. Name ชื่อ Brand ของ Brewer
 3. Brewer Type
  1. Major Brewery
  2. Micro Brewery
  3. Brew Pub
  4. Home Brew
 4. Address
 5. Telephone
 6. Email
 7. Story
 8. Logo Image
 9. Cover Image
 10. Founded Since
 11. Founder
 12. Site url

Structure ของ Beer

 1. BeerID
 2. BrewerID
 3. Beer Name ชื่อของเบียร์
 4. Type ชนิดของเบียร์
  1. Ale ผลิตโดยใช้อุณหภูมิอยู่ที่ 18- 24 องศาเซลเซียส และหมักแบบ Top-Fermenting Yeast (ยีสต์หมักลอยผิว) คือการที่ยีสต์ จะลอยอยู่ที่ผิวหน้าของเบียร์เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการหมัก ความโดดเด่นของเบียร์เอลนั้น อยู่ที่รสชาติค่อนไปทางหวาน, มีสีหลากหลาย ตั้งแต่ทองสว่าง จนถึงสีน้ำตาล โดยแตกต่างกันไปตามเมล็ดข้าวที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต และแบ่งแยกย่อยลงไปได้อีก
  2. Lager ผลิตโดยใช้อุณหภูมิอยู่ที่ 7-12 องศาเซลเซียส (ต่ำกว่าเบียร์เอล) หมักแบบ Bottom-Fermenting Yeast (ยีสต์หมักนอนก้น) หรือยีสต์ที่จมอยู่ที่ก้นภาชนะ เมื่อเสร็จสิ้นการหมัก นั่นเอง เบียร์ลาเกอร์มีคาแรคเตอร์ที่สดชื่น, สะอาด และนุ่มนวล โดยจะแยกย่อยลงไปอีก
  3. Lambic ผลิตจากยีสต์ชนิดพิเศษ มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเบลเยี่ยม และในปัจจุบัน กลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก มักจะมีรสชาติเปรี้ยวสดชื่น วิธีการผลิต Lambic Beer (เบียร์ลัมบิค) ตามประเพณีดั้งเดิม คือ ผลิตในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่สิงหาคม จนถึงเมษายน โดยการบ่มในถังไม้อีกหลายปีก่อนจะสามารถนำมาดื่มได้
 5. Style สไตล์ของเบียร์ที่เราทำ ยกตัวอย่างเช่น ซึ่งในโลกนี้มีหลายพันชนิด ยกตัวอย่างเช่น
  1. Light Lager
  2. Plisner
  3. Amber lager
  4. Bock and Dark Lager
 6. Tag line รายละเอียดย่อยของเบียร์
 7. Appearance ลักษณะของเบียร์
 8. Taste รสชาติของเบียร์
 9. Aroma กลิ่นของเบียร์
 10. Strength ความแรงของ Alc เช่น 2.8-4.2% ABV
 11. Story เรื่องราวของเบียร์ตัวนี้
 12. Image Label

Structure ของ Recipes

 1. RecipesID
 2. BeerID
 3. BatchNo
 4. Properties
  1. Original Gravity
  2. Expected Final Gravity
  3. Final Gravity
  4. Total Liquor
  5. Makes (Litres)
  6. Ready To Drink (Weeks)
  7. Estimated ABV
  8. Bitterness Rating
  9. Colour Rating
 5. Mashing
  1. Liquor (Litres)
  2. Mash Time (Hr)
  3. Temperature (C)
  4. Grain bill Properties [Array]
   1. Name
   2. Quantity (Kg,Lb,Oz)
 6. Boil
  1. Liquor (Litres)
  2. Boil Time (mins)
  3. Hops Properties [Array]
   1. Name
   2. Quantity
   3. IBU
   4. When to add
  4. Other Properties [Array]
   1. Name
   2. Quantity
   3. When to add
 7. Ferment
  1. Yeast Properties [Array]
   1. Name
   2. Quantity
  2. Fermentation
   1. Temperature
   2. Conditioning
  3. Hops Properties [Array]
   1. Name
   2. Quantity
   3. When to add
  4. Other Properties [Array]
   1. Name
   2. Quantity
   3. When to add
 8. Ages
  1. Best Before
  2. Expired Date
  3. Bottled Date
  4. Best After
 9. Factory
 10. Image Label
appcli tx brewer create-brewer "Home Brew" \
"44/261 Passorn Onnut Prawet Prawet Bangkok 10250" \
"+66925905444" \
"Punk IPA is the beer that kick-started it. This light, golden classic has been subverted with new world hops to create an explosion of flavour. Bursts of caramel and tropical fruit with an all-out riot of grapefruit, pineapple and lychee, precede a spiky bitter finish. This is the beer that started it all - and it’s not done yet... PUNK - Quintessential Empire with an anarchic twist." \
"https://www.brewdog.com/static/version1600847552/frontend/Born/arcticFox/en_US/images/logo.svg" \
"https://www.brewdog.com/static/version1600847552/frontend/Born/arcticFox/en_US/images/logo.svg" \
"2018" \
"Khomkrid Lerdprasert" \
"https://www.aofiee.dev" --from=aofiee
appcli q brewer list-brewer
[
{
"creator": "cosmos184cut6ds3tpatcggzy7mdtxzglwug72day6z9a",
"BrewerID": "5d2a483f-44a1-4bfe-a919-f40ab88f2dc5",
"TypeOfBrewer": "Home Brew",
"Address": "44/261 Passorn Onnut Prawet Prawet Bangkok 10250",
"Telephone": "+66925905444",
"Email": "[email protected]",
"Story": "Punk IPA is the beer that kick-started it. This light, golden classic has been subverted with new world hops to create an explosion of flavour. Bursts of caramel and tropical fruit with an all-out riot of grapefruit, pineapple and lychee, precede a spiky bitter finish. This is the beer that started it all - and it’s not done yet... PUNK - Quintessential Empire with an anarchic twist.",
"LogoURL": "https://www.brewdog.com/static/version1600847552/frontend/Born/arcticFox/en_US/images/logo.svg",
"CoverURL": "https://www.brewdog.com/static/version1600847552/frontend/Born/arcticFox/en_US/images/logo.svg",
"Founded": "2018",
"Founder": "Khomkrid Lerdprasert",
"SiteURL": "https://www.aofiee.dev"
}
]
appcli q brewer get-brewer 6983a152-e282-46dc-aabb-fe234b5c252d
{
"creator": "cosmos1wtdy42wxv89jh0vndwk4a6qjz946g7lt2yt9ge",
"BrewerID": "6983a152-e282-46dc-aabb-fe234b5c252d",
"TypeOfBrewer": "Home Brew",
"Address": "44/261 Passorn Onnut Prawet Prawet Bangkok 10250",
"Telephone": "+66925905444",
"Email": "[email protected]",
"Story": "Punk IPA is the beer that kick-started it. This light, golden classic has been subverted with new world hops to create an explosion of flavour. Bursts of caramel and tropical fruit with an all-out riot of grapefruit, pineapple and lychee, precede a spiky bitter finish. This is the beer that started it all - and it’s not done yet... PUNK - Quintessential Empire with an anarchic twist.",
"LogoURL": "https://www.brewdog.com/static/version1600847552/frontend/Born/arcticFox/en_US/images/logo.svg",
"CoverURL": "https://www.brewdog.com/static/version1600847552/frontend/Born/arcticFox/en_US/images/logo.svg",
"Founded": "2018",
"Founder": "Khomkrid Lerdprasert",
"SiteURL": "https://www.aofiee.dev"
}
appcli tx brewer withdraw-to 200rune --from=aofiee
Address 6858E98713157CF2BB73D21343EDD330181012E0
msg {c64210e3-8b19-42b1-aef7-845a06da539a 75BA680421D78E41CAF21332A07416A98A8C0725 6858E98713157CF2BB73D21343EDD330181012E0 200rune}
{
"chain_id": "beer",
"account_number": "3",
"sequence": "5",
"fee": {
"amount": [],
"gas": "200000"
},
"msgs": [
{
"type": "brewer/CreateWithdraw",
"value": {
"WithdrawID": "c64210e3-8b19-42b1-aef7-845a06da539a",
"Sender": "cosmos1wkaxsppp678yrjhjzve2qaqk4x9gcpe9wu2rrj",
"Reciever": "cosmos1dpvwnpcnz4709wmn6gf58mwnxqvpqyhqfa5xmx",
"Amount": [
{
"denom": "rune",
"amount": "200"
}
]
}
}
],
"memo": ""
}
confirm transaction before signing and broadcasting [y/N]: y
msg {c64210e3-8b19-42b1-aef7-845a06da539a 75BA680421D78E41CAF21332A07416A98A8C0725 6858E98713157CF2BB73D21343EDD330181012E0 200rune}
{
"height": "0",
"txhash": "5FFEB5F885065F9713E480BFD60A19587523E5712FAD094B3C52EE354BC4A190",
"raw_log": "[]"
}
curl -s http://localhost:1317/auth/accounts/$(appcli keys show aofiee -a)
{
"height": "1558",
"result": {
"type": "cosmos-sdk/Account",
"value": {
"address": "cosmos15g40zf9trjyxrwtvds3eq877mc9nhqyfgu8ax5",
"coins": [
{
"denom": "gold",
"amount": "100000000"
},
{
"denom": "rune",
"amount": "99999600"
}
],
"public_key": "cosmospub1addwnpepqgsxrntugmsvuak0jcm8n4hfuedmsvy85htpwj6hmmn73fmq0nwc2rxtxsk",
"account_number": 3,
"sequence": 3
}
}
}
curl -XPOST -s http://localhost:1317/brewer/create --data-binary '{"base_req":{"from":"'$(appcli keys show aofiee -a)'","chain_id":"beer"},"Creator":"'$(appcli keys show aofiee -a)'","TypeOfBrewer":"Home Brew","Address":"44/261 Passorn Onnut Prawet Prawet Bangkok 10250","Telephone":"+66925905444","Email":"[email protected]","Story":"Punk IPA is the beer that kick-started it. This light, golden classic has been subverted with new world hops to create an explosion of flavour. Bursts of caramel and tropical fruit with an all-out riot of grapefruit, pineapple and lychee, precede a spiky bitter finish. This is the beer that started it all - and it’s not done yet... PUNK - Quintessential Empire with an anarchic twist.","LogoURL":"https://www.brewdog.com/static/version1600847552/frontend/Born/arcticFox/en_US/images/logo.svg","CoverURL":"https://www.brewdog.com/static/version1600847552/frontend/Born/arcticFox/en_US/images/logo.svg","Founded":"2018","Founder":"Khomkrid Lerdprasert","SiteURL":"https://www.aofiee.dev"}' > unsignedTx.json
appcli tx sign unsignedTx.json --from aofiee --offline --chain-id beer --sequence 4 --account-number 3 > signedTx.json
{
"type": "cosmos-sdk/StdTx",
"value": {
"msg": [
{
"type": "brewer/CreateBrewer",
"value": {
"creator": "cosmos15g40zf9trjyxrwtvds3eq877mc9nhqyfgu8ax5",
"BrewerID": "bd7032f5-c596-4afb-a44a-26572b99552e",
"TypeOfBrewer": "Home Brew",
"Address": "Passorn Onnut Prawet Prawet Bangkok 10250",
"Telephone": "+66925905444",
"Email": "[email protected]",
"Story": "Punk IPA is the beer that kick-started it. This light, golden classic has been subverted with new world hops to create an explosion of flavour. Bursts of caramel and tropical fruit with an all-out riot of grapefruit, pineapple and lychee, precede a spiky bitter finish. This is the beer that started it all - and it’s not done yet... PUNK - Quintessential Empire with an anarchic twist.",
"LogoURL": "https://www.brewdog.com/static/version1600847552/frontend/Born/arcticFox/en_US/images/logo.svg",
"CoverURL": "https://www.brewdog.com/static/version1600847552/frontend/Born/arcticFox/en_US/images/logo.svg",
"Founded": "2018",
"Founder": "Khomkrid Lerdprasert",
"SiteURL": "https://www.aofiee.dev"
}
}
],
"fee": {
"amount": [],
"gas": "200000"
},
"signatures": [
{
"pub_key": {
"type": "tendermint/PubKeySecp256k1",
"value": "AiBhzXxG4M52z5Y2edbp5lu4MIel1hdLV97n6KdgfN2F"
},
"signature": "tCeoxk75e+P91a4Dwz2nvXdDB/vJxT3eTDSsAYfBRzwomdDWaNs82nTadNloHr/FAOFd95gtVGLCC011anbkBw=="
}
],
"memo": ""
}
}
appcli tx broadcast signedTx.json
curl -XPOST -s http://localhost:1317/brewer/module/create/withdraw --data-binary '{"base_req":{"from":"'$(appcli keys show aofiee -a)'","chain_id":"beer"},"Reciever":"'$(appcli keys show aofiee -a)'","Amount":"200rune"}' > unsignedTx.json

brewerID c73c6558-238c-4166-a7d9-f088b37f16bf

appcli tx beer create-beer "13c0a0a0-e203-43dd-8ec3-ef7001aa035c" \
"Hacker NEIPA v.0.0.1" \
"Ale" \
"New England Indian Ple Ale" \
"เบียร์ประเภท NEIPA สีเหลืองทอง เพิ่มสเน่ห์ความหวานหอมด้วย Honey Malt ตัดด้วยรสชาติขมกลางๆ ที่มีกลิ่นของผลไม้เมืองร้อนตบท้ายให้ความสดชื่น" \
"สีเหลืองทองขุ่น" \
"ขมกลางๆ" \
"กลิ่นผลไม้ และลิ้นจี่" \
"7% ABV" \
"Hacker Beer Carft เกิดจากกลุ่ม Developer ที่ชื่นชอบในรสชาติของ เบียร์ รวมตัวกันสร้างเบียร์ที่ตัวเองชอบขึ้นมา" \
"https://scontent.fbkk8-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/71324853_119539346114839_2019089758214422528_n.png" --from=aofiee
appcli q beer list-beer
docker run -it -d --name testnet -v $(pwd)/finalgravity:/finalgravity -p 12345:12345 -p 1317:1317 -p 26657:26657 -p 8080:8080 -p 26656:26656 finalgravity

Tags

#blockchain#tendermint#จดบันทึก#cosmos

Share

Previous Article
Aircrack Ng หารหัส wifi ที่บ้าน
Khomkrid Lerdprasert

Khomkrid Lerdprasert

Full Stack Life

Related Posts

ใช้ Go Create Transaction เพื่อโอนเงินใน stellar
November 07, 2021
1 min
© 2024, All Rights Reserved.
Powered By

Quick Links

Author

Social Media